Alla aktiviteter

Här har vi samlat vår lektionsaktiviteter

Aktiviteter

Fokus ligger på diskussion, problemlösning, samarbete, varierad undervisning och spännande utmaningar!

Som ni kommer att märka så har endast några av uppgifterna "rätt svar", de flesta har inget svar alls. Vi är övertygade om att ni som lärare kan komma fram till rätt svar på de uppgifter som passar för era elever. Om ni inte gör det, var inte rädda för att använda dem som en gemensam problemlösning där ni tillsammans med eleverna arbetar med problemen. Det är något som vi matematiklärare alltför sällan gör/vågar göra med vår elever. Läraren som det levandes facit har enligt oss en alltför djupt rotad tradition. 

Eftersom sidan är helt öppen tycker vi att det vore tråkigt om elever i förväg undersökt uppgifter och hittat de rätta svaren. Som den fungerar nu kan de gärna komma hit och undersöka uppgifterna, men några svar hittar de inte. Kanske kan det vara lite flippat klassrum, om nu eleverna och ni tycker att sidan är tillräckligt bra.

Vi hoppas att ni gör det!

Per Berggren & Maria Lindroth

Föreläsning eller work-shop

Om ni vill ha mer inspiration och handledning är ni välkomna att höra av er till:

Maria.Lindroth@botkyrka.se