Tänka tillsammans

Tillsammans lyckas man så mycket bättre

I dessa aktiviteter får eleverna en ledtråd i taget för att ta sig fram till svaret. När de kommit fram till svaret och ser alla ledtrådar blir nästa utmaning; kan någon eller några ledtrådar tas bort men man kan fortfarande komma fram till svaret?