Laborativa aktiviteter

Problemlösande uppgifter med hjälp av vanligt material

I följande uppgifter finns det problemlösande aktiviteter som kan lösas med material som vi tror finns på det flesta skolor eller som skulle kunna tillverkas i pappersform. 

Vår erfarenhet är att eleverna föredrar att arbeta med representativt material som går att hålla i och då är klossar, tärningar, kulor, bilar mm att föredra framför bilder av dessa på papper.

För att få en bra dynamik i diskussionerna bör eleverna vara två eller tre när de arbetar med uppgifterna. 

Alla uppgifter avslutas med att eleverna ska skriva en egen liknande uppgift som de ger till ett annat par elever. Det ger en mycket bra information om hur väl problemet landat hos eleverna som löst uppgiften.