Få ut fångarna_III

Använd två tärningar, fem fångar (centikuber, kapsyler e dyl) och ett papper med tretton rutor som motsvarar celler. Två par spelar mot varandra.

Fem fångar ska placeras i celler. Uppgiften är att placera dem så att de blir fria så snabbt som möjligt. Det finns tretton celler som de kan placeras i.

Cell 0 - Cell 12

 

Fångarna kan placeras precis hur som helst. Alla kan vara i samma cell eller det kan vara två i någon cell och en fånge i en annan eller så får de varsin cell. 

Reglerna för att bli fri är att differensen av de två tärningarna visar vilken cell som en fånge blir fri ifrån, om det finns någon fånge i den cellen.

Vilket lag får först ut sina fångar?

  • Vilket är det bästa sättet att placera fångarna för att alla ska bli fria med så få kast som möjligt?

  • Vad skulle hända om antalet fångar ändrades?

  • Vad skulle hända om man använde tre tärningar? Vilka nya celler skulle behövas och hur skulle ni då placera fångarna?


  • Gör ett eget liknande problem och ge till ett annat och se om de kan lösa det?