Om oss

Vi har sedan 1994 bedrivit ett förändringsarbete i matematik. Utgångspunkten var att vi och våra elever skulle ha en mer utmanande och intressant undervisning som ofta skulle utgår från laborativa aktiviteter.

Under åren lopp har vi kommit att inse att det i första hand handlar om ett förhållningssätt till undervisningen och inte vilket laborativt material man ska använda. En källa till inspiration för oss har under många år varit det laborativa materialet Mattegömmor från Australien.

Parallellt med detta arbete har vi fördjupat oss i frågan om hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers möjligheter att arbeta med matematik och hur man kan underlätta för dessa elever. Ett arbete som lett oss in på hur inlärningsnivåer i matematik kan användas som en metod. Ja, det ena leder till det andra och på den vägen är det...

Föreläsningar, work-shops och böcker

Vårt arbete har resulterat i inspirationsböcker för lärare som:

"Kul Matematik för alla"
"På G i matematik"
"Positiv matematik"
"Mattemagi"
"Räkna, läsa, skriva - test enligt Bangormodellen" (Läs- och skrivtest översatt från "The Bangor Dyslexia Test")
"Laborativ matematik"

Vi håller också föreläsningar och work-shops kring ”
Laborativ matematik”
”Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter”
”Bedömning som hjälp för att utveckla matematikundervisningen”
"Inlärningsnivåer i matematik"

Föreläsningarna vänder sig till lärare som undervisar i matematik inom alla skolår, speciallärare och specialpedagoger. 

Vi vill poängtera att vi fortfarande arbetar heltid som lärare i matematik. Det är i det arbetet med våra elever som vårt utvecklingsarbete får sin näring.

Intresserad av att inspiration till dig och dina kollegor? Hör av dig till:

Maria.Lindroth@botkyrka.se 

 

Med vänliga hälsningar
Maria Lindroth & Per Berggren