Om oss

Vi har sedan 1994 bedrivit ett förändringsarbete i matematik. Utgångspunkten var att vi och våra elever skulle ha en mer utmanande och intressant undervisning som ofta skulle utgår från laborativa aktiviteter.

Under åren lopp har vi kommit att inse att det i första hand handlar om ett förhållningssätt till undervisningen och inte vilket laborativt material man ska använda. En källa till inspiration för oss har under många år varit det laborativa materialet Mattegömmor från Australien.

Parallellt med detta arbete har vi fördjupat oss i frågan om hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers möjligheter att arbeta med matematik och hur man kan underlätta för dessa elever. Ett arbete som lett oss in på hur inlärningsnivåer i matematik kan användas som en metod. Ja, det ena leder till det andra och på den vägen är det...

Erfarenheterna från vårt arbete

har resulterat i inspirationsböcker för lärare, några böcker med laborativa uppgifter för elever samt en översättning av diagnosmaterialet ”Räkna, läsa, skriva – test enligt Bangormodellen”.

Vi håller också föreläsningar och work-shops kring ”Laborativ matematik”, ”Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter”, ”Bedömning som hjälp för att utveckla matematikundervisningen”, "Inlärningsnivåer i matematik", ”Mattegömmor”, "Matematik enligt Lgr11", "Lesson Study - att lära av varandra", "Matematikverkstad" samt kursen ”Matematik för alla”. Föreläsningarna vänder sig till lärare som undervisar i matematik i alla skolår, speciallärare och specialpedagoger. 

Vi vill gärna poängtera att vi fortfarande arbetar heltid som lärare i Trädgårdsstadsskolan i Tullinge. Det är i det arbetet med våra elever som vårt utvecklingsarbete får sin näring.

Mer information om oss finns på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar
Per Berggren & Maria Lindroth