Få ut fångarna_I

Använd en tärning, tre fångar (centikuber, kapsyler e dyl) och ett papper med tre rutor som motsvarar celler. Två par spelar mot varandra.

Tre fångar ska placeras i celler. Uppgiften är att placera dem så att de blir fria så snabbt som möjligt. Det finns tre celler som de kan placeras i.

Cell A

Cell B

Cell C

Fångarna kan placeras precis hur som helst. Alla kan vara i samma cell eller det kan vara två i någon cell och en fånge i en annan eller så får de varsin cell. 

Reglerna för att bli fri är:

  • om man slår en tärning och det blir en 1:a så blir en fånge fri från Cell A, om det finns någon fånge i den cellen.
  • om man slår en tärning och det blir en 2:a eller 3:a blir en fånge fri från Cell B, om det finns någon fånge där
  • om man slår en tärning och det blir 4-6 så blir en fånge fri från Cell C, om det finns någon fånge där.

Vilket lag får ut sina fångar först?

  • Vilket är det bästa sättet att placera fångarna för att alla ska bli fria med så få kast som möjligt?

  • Vad skulle hända om antalet fångar ändrades?

  • Gör ett eget liknande problem och ge till ett annat och se om de kan lösa det?