Domino-summor

Använd fem dominobrickor för att lösa detta problem.

 

BRICKA 1 + BRICKA 2 + BRICKA 3 + BRICKA 4 + BRICKA 5 = SUMMA

 

  • Välj en summa, vilken som helst.

  • Kan ni hitta fem dominobrickor vars prickar tillsammans ger summan? Om inte välj en annan som ni tror att det går att hitta en lösning till.

  • Kan ni göra det på mer än ett sätt? På hur många sätt kan man göra den och hur vet man om man har hittat alla?

  • Kan någon annan summa ha fler lösningar eller har alla summor samma antal lösningar? 

  • Vilken är den minsta summan man kan ha?

  • Vilken är den största summan ni kan ha?


  • Gör ett eget liknande problem och ge till ett par i klassen och se om de kan lösa det.