Trianglar av cirklar

Använd runda föremål (kallat cirklar) av samma storlek för att lägga trianglar. Kapsyler fungerar utmärkt vilket vi erfarit att många skolor har. Annars kan man använda annat material som lägges i triangelform.

  • Hur många cirklar behövs det för att lägga en triangels som är tre "lager" hög? Hur många behövs till nästa "lager"?

  • Om man gör en triangel som är i 10 lager, hur många cirklar behövs då?

  • Om du har 100 cirklar, hur många lager räcker det till?

  • Skriv en egen liknande uppgift och ge till ett annat par och se om de kan lösa den.