Vad finns i påsen?

Använd en påse som du har tio saker av samma form vikt i. Du som lärare väljer hur många av varje färg det ska vara. 

Eleverna ska gissa hur många av de olika färgerna de tror att det är. Detta är en ren gissning, men det är viktigt att den skrivs ner för det fortsatta arbetet. När alla skrivit ner sina svar är det bra att fråga om klassen tror att det finns någon som gissat rätt antal.

Hur ska klassen veta om någon har gissat rätt? (Ett vanligt alternativ är att alla figurer i påsen ska visas men det känns ju inte särskilt "matematiskt".)

Gör en första titt genom att ta upp fyra saker ur påsen.

Om det är några som gissat på något som inte kan finmas i påsen så får de givetvis gissa på något annat. Målet är att den sista gissningen ska vara rätt.

Gör ytterligare tre "tittar". Efter dem är det bra att fundera övar vad som är möjligt, omöjligt, troligt, troligt, otroligt, sannolikt, osannolikt, statistiskt relevant... olika årskurser kan hitta olika djup i denna uppgift.

Vad skulle till exempel ändras om det var en färg till, om det var olika antal av de tre färger som fanns? Om en färg inte får vara intill en annan färg....