Domino-summor_II

Använd fem dominobrickor för att lösa detta problem.

 

BRICKA 1 + BRICKA 2 + BRICKA 3 + BRiCKA 4 + BRICKA 5 = SUMMA

 

  • Välj en summa, vilken som helst.

  • Kan ni hitta fem dominobrickor vars prickar tillsammans ger summan om dominoregler gäller (vilket betyget att en 1:a måste ligga mot en 1:a, en 2:emot en 2:a och så vidare)? Om inte välj en annan som ni tror att det går att hitta en lösning till.

  • Kan ni göra det på mer än ett sätt? På hur många sätt kan man göra den och hur vet man om man har hittat alla?

  • Kan någon annan summa ha fler lösningar eller har alla summor samma antal lösningar? 

  • Vilken är den minsta summan man kan ha?

  • Vilken är den största summan ni kan ha?

     
  • Gör ett eget liknande problem och ge till ett par och se om de kan lösa det.