Vilket tal?

Om ni hittar ett tal som stämmer, kan det finns mer än ett tal som stämmer? Behövs alla ledtrådar?