Vilket tal?

Vilket tal tänker Maria på?

Hjälps åt att hitta det tal som Maria tänker på.


Siffersumman är större än 10.

Andra siffran är lägre än den första.

Differensen av de två siffrorna i talet är större än 3.

Talet är delbart med 7.

Talet är jämt.

Båda siffrorna i talet är jämna.