Vilket tal?

Vilket tal tänker Per på?

Hjälps åt att hitta det tal som Per tänker på.


Talet är delbart med 3.

Talet är udda.

Talet är delbart med 5.

Siffersumman är ett udda tal.

Om du multiplicerar siffrorna i talet får du ett jämnt tal.

I en 100-ruta med talen 1-100 som är 10 rader med 10 tal i varje finns talet i närheten av mitten.