Vilket tal?

Vilket tal tänker Mattias på?

Hjälps åt att hitta det tal Mattias tänker på.


I en 100-ruta med talen 1-100 i en ruta med 10 rader och 10 tal i varje finns inte talet i någon av kanterna.

Talet är inte delbart med 3, 5 eller 7.

Talet är inte jämnt.

Differensen mellan siffrorna i talet är 3.

Talet är mindre än 50.

Siffersumman är 11 i talet.