Vilket tal?

Vilket tal tänker Hannes på?

Hjälps år att hitta det tal Hannes tänker på.


Talet är delbart med 3.

Talet är delbart med 5.

Siffersumman i talet är inte ett udda tal.

Talet är det största möjliga av talen 1-100.

Om man multiplicerar siffrorna i talet får man ett udda tal.

Talet är större än 50.