Utan matematikord 1

Börja på 12

Lägg till 10 

Dela med 2 

Gör det 3 gånger större 

Lägg till 7 

Dela med 4 

Ta bort 3 

Gör det dubbelt så stort 

Lägg till 4 

Dela med 6

Ta bort 2

Vad är svaret? 1 - 2 – 3