Matematikord 2

Börja med 35

 

Dividera med 5

Addera 5

Multiplicera med 3

Subtrahera 16

Dividera med 4

Subtrahera 3

Multiplicera med 5

Addera 10

Multiplicera med 15

Addera 5

                       

Vad är svaret? 1 - 2 – 3

???