Utan matematikord 2

Börja med 35

Dela med 5

Lägg till 5

Gör det 3 gånger större

Ta bort 16

Dela med 4

Ta bort 3

Gör det 5 gånger större

Lägg till 10

Gör det 15 gång större

Lägg till 5

                       

Vad är svaret? 1 - 2 – 3

???