Utan matematikord 3

Börja med 11

 

Lägg till 11                  

Ta bort 4             

Dela med 2             

Lägg till 2              

Gör det 3 gånger större   

Ta bort 7           

Dela med 5                

Gör det 3 gånger större

Lägg till 4               

Gör det dubbelt så stort.    

 

Vad är svaret? 1 - 2 – 3

???