Enkel huvudräkning

Börja på 2

+ 2 (4)

+ 3 (7)

- 4 (3)

+ 1 (4)

- 2 (2)

 

Vad blir svaret 1, 2, 3...