Enkel huvudräkning 2

Börja på 5

+ 4 (9)

- 3 (6)

- 4 (2)

+ 7 (9)

- 5 (4)

 

Vad blir svaret 1, 2, 3...