Lite svårare 2

1. Differensen av 50 och 19

2. Summan av differensen och 5

3. Kvoten av summan och 9

4. Produkten av kvoten och 3

5. Summan av produkten och 2.

Vad blir svaret 1, 2, 3...