Svår 1

1. Summan av 1 och 3

2. Multiplicera summan med 5

3. Addera 4 till produkten

4. Dividera summan med 8 

5. Subtrahera 2 fån kvoten

 

Svaret är 1, 2, 3...