Svår 2

 1. Produkten av två lika stora tal är 49

2. Ett av talen multipliceras med 3

3. Produkten av talen subtraheras med 9

4. Differnesen av talen dividera med 12

Vad blir svaret, 1 , 2 , 3...