Problemlösning

Oändlig räkning

Om man räknar 1 - 0,1 + 0,2 - 0,3 + 0,4 - 0,5… så kommer man till 0 till slut.


Nä, man kommer att ha kvar den första 1:an för alla andra tar ut varandra.

Det blir oändligt stort eftersom man alltid lägger till mer än man tar bort.

Eftersom man alltid lägger till 0,1 mer än man tar bort så hamnar man på 1,1.

Man måste prova för att kunna veta var man hamnar.