Problemlösning

Städa lägenhet

Per städar lägenheten på 2 timmar. När Maria städar lägenheten tar det 1 timme.

Om de städar lägenhet tillsammans tar det 1,5 timme.


Efter 30 minuter har Maria städat halva lägenheten och Per har städat en fjärdedel.

Per behöver bara städa en tredjedel av lägenheten så det tar 40 minuter.

Det är rätt, det kommer att bli klara efter 1,5 timme.

Maria städar dubbelt så snabbt som Per, därför kommer det att ta 30 minuter.

Per behöver bara städa en tredjedel av lägenheten så det tar 40 minuter.