Sannolikhet och statistik

Färgkombinationer

Fem kulor med olika färger kan läggas på 4 x 5 = 20 olika sätt.


Fem olika färger gör att det finns 5+4+3+2+1=15 olika.

Det räcker med att det är fler än tre färger eftersom man kan lägga dom i vilken ordning som helst.

Fyra färger borde räcka till minst 20 olika sätt.

Fem färger ger 25 olika sätt.