Sannolikhet och statistik

Lotteri

I ett lotteri är det i snitt fyra vinster på femton lotter. Ett annat lotteri har sex vinster på tjugo lotter. Ett nytt lotteri tänker lägga sig mellan dessa och funderar över hur många vinster de bör ha.


De ska ha en vinst på fyra lotter.

Det ligger så nära varandra att skillanden bara är 1/30.

Nio vinster på trettiotvå lotter ligger precis mitt emellan.

Fem vinster på arton lotter går bra eftersom fem är mellan fyra och sex samtidigt som arton är mellan femton och tjugo.