Sannolikhet och statistik

Röda rutors spel

I ett spel ska man ta sig fram 25 rutor. Man slår en tärning och flyttar så många steg som tärningen visar. Av de 25 rutorna är det 5 som är röda. Om man kommer på en röd får man backa 6 steg. Skulle den ruta man då kommer till vara röd fortsätter man att backa ytterligare 6 steg. Spelar det någon roll vilka rutor som är röda?


Om de 5 första rutorna är röda blir det svårast för då är det jättesvårt att komma ut.

Det spelar ingen roll hur de är placerade.

Om var 6:e ruta är röd blir det svårast.

Om de fem sista rutorna är röda så behöver man bara bry sig om dem på slutet.