Sannolikhet och statistik

Medelvärde och median

Om man gör en undersökning och tar fram medelvärde och median så blir det alltid ungefär samma värde.


Medelvärdet blir oftast högre än medianen.

Median och medelvärde är egentligen samma sak.

Det är medelvärdet som är viktigast för det ger alltid mest information om hur det egentligen är.

Median är mer rättvisande eftersom det alltid är ett av värdena som är med i undersökningen.