Algebra

Hur många frukter har de tre kompisarna?

Kan ni lösa hur hur många frukter av olika slag de tre kompisarna har med hjälp av ledtrådarna?


Anni har många äpplen. Fler än 12 men färre än 100. Hon har inga apelsiner och inga päron. Totalt har hon hälften av alla frukter. Björn och Karin har tillsammans fler päron än apelsiner.

Om Karin hade dubbelt så många päron skulle hon ha ett päron mer än Björn. Karina är den enda som har apelsiner.

Anni har hälften av alla frukter men hon har inga päron. Om Karin delade upp sina apelsiner rättvist med Anne skulle då få två var.

Björn har inga apelsiner och Anni har alla äpplen. Totalt har Björn och Karin samma antal frukter.

Om Anni delar sina äpplen lika mellan sig själv, Karin och Björn går det jämt ut. Karin har några päron. Om hon hade dubbelt så många skulle hon ha ett päron mer än Björn.

Karin och Björn har lika många frukter. Om alla lägger ihop sina päron kan de inte dela upp dem rättvist mellan sig.