Algebra

Hur många kulor har de tre kompisarna?

Känn i lösa hur många kulor de tre kompisarna har med hjälp av ledtrådarna?


Tillsammans har Cedric och Laila 306 kulor.

Yngve och Cedric räknar ut att de har 503 kulor tillsammans.

Yngve har fler än 300 kulor men färre än 400, det är hon ensam om.

När Leila räknat sina kulor så slutar antalet på en 5:a.

Cedric, Leila och Yngve har alla fler än 100 kulor.

Kan det finnas fler än en lösning? Hur många kan ni hitta? Hur kan ni veta när ni har hittat alla lösningar?