Algebra

Hur många kulor har de fyra kompisarna_II ?

Kan ni lösa hur många kulor var och en har med hjälp av ledtrådarna?


Lena och Niklas har tillsammans sju kulor.

Lena och Mikael har fem frukter tillsammans.

Niklas och Olivia har tillsammans tolv kulor.

Det blir tio kulor om Olivia och Mikael lägger ihopa sina kulor.

Om de skulle dela på alla kulor skulle de få fyra var men en kula skulle bli över.

Kan in hitta fler än en lösning? Hur många kan ni hitta och hur vet ni att ni har hittat alla?