Algebra

Hur många kulor har de fyra kompisarna_I ?

Kan ni lösa hur många kulor var och en har med hjälp av ledtrådarna? 


Kalle och Maria har nio kulor tillsammans.

Summan av Johan och Marias kulor är 11.

Summan av Johan och Evas kulor är 16.

Tillsammans har alla fyra 25 kulor. Eva har lika många själv som Kalle och Johan har tillsammans.

Tillsammans har Kalle och Eva 14 kulor.

Det finns ingen som har lika många kulor som någon annan. Eva och Maria har 15 kulor tillsammans.