Matematik i skogen

Insekter, spindlar och andra djur - hög

Insekter, spindlar och andra djur – utomhusövning

Material:        

Kottar 20 st var och 80 st tändstickor var.

 

Tidsåtgång:     

1 lektion i skogen, gärna med uppföljning i klassrummet (se lektion 2 nedan).

 

Tips och information: 

Eleverna hämtar kottar och får tändstickor. Be eleverna att arbeta i par och använda valfritt antal kottar för att bygga djur med som har två eller fyra ben. De övriga ska sedan leta efter sambandet mellan antalet ben, antalet djur och antalet djur med 2 respektive 4 ben.

 

Vad tränas:   

I dessa övningar kommer fokus att ligga på problemlösning som leder till tankegångar som används vid ekvationslösningar och lösningar av ekvationsproblem.

 

Insekter, spindlar och andra djur – utomhusövning (senare)

Lektion 2:      

Kan eleverna hitta något mönster som gör att de kan förutsäga antalet djur av de olika sorterna om de får vet antalet ben och antalet djur? Den uppgiften bör nog göras med endast två olika djur med olika antal ben. Om man använder sig av djur som har 2 respektive 4 ben så är sambandet mellan antalet djur (y), antalet ben (z) och hur många fyrbenta djur (x) är:

 

4x+(y-x)2=z

4x+2y-2x=z

2x+2y=z

x=(z-2y)/2   (Antalet djur med fyra ben är antalet ben subtraherat med dubbla antalet djur, dividerat med 2)