Matematik i skogen

Insekter, spindlar och andra djur - låg

Insekter, spindlar och andra djur – utomhusövning 

Material:        

Kottar ca 10 st och tändstickor ca 40 st 

Tidsåtgång:    

1 lektion i skogen, gärna med uppföljning i klassrummet (se lektion 2 nedan).

Tips och information

Säg till eleverna att de ska arbeta i par och bygga djur med hjälp av kottar och tändstickor. Djuren kan ha 4, 6 eller 8 ben var. Prata gärna om vilka olika typer av djur det kan vara. Be eleverna att bygga tre stycken djur, fråga när de är klara hur många ben de behövde för att bygga tre djur. Prata om olika antal man kan behöva beroende på vilka djur man bygger och hur många av varje djur som man bygger. Hur många fler ben har den grupp som hade flest ben på sina djur jämfört med den grupp som hade minst antal? Hitta en grupp som tillsammans har fyra ben fler eller färre på sina djur jämfört med era djur. Bygg 4 djur och se hur många ben man behövde till det, gör samma sak med 5 djur. Låt gärna eleverna leka med djuren!

Som nästa uppgift kan du ge eleverna 24 ben och be dem bygga djur med hjälp av dem. Hur många djur blev det? Gick det jämnt upp? Om inte hur många fler ben skulle de behöva eller hur många ben fick de över? Låt varje grupp ta med 3-5 djur som de byggt in i klassrummet när ni är färdiga.

Vad tränas:   

Eleverna tränar sitt matematiska språk med jämförelseord och räkneord samt addition och subtraktion. Dessutom tränar de sin taluppfattning inom talområdet 10-40 samt skillnaden mellan udda och jämna tal.

Övningen fungerar också som en tidig introduktion till multiplikation och division även om man inte behöver eller kanske ska formalisera det området ännu.

 

Insekter, spindlar och andra djur – i klassrummet 

Lektion 2:      

Låt eleverna rita av sina djur som de byggde i skogen. Låt eleverna färglägga dem och skriva vad det heter. Fortsätt sedan med övningen med 24 ben. Eleverna får arbeta i par eller grupper där de försöker hitta så många lösningar som möjligt på antalet djur det kan vara om man har 24 ben. Som en fortsättning på den övningen kan eleverna få använda andra antal ben och undersöka hur många djur det kan bli. Varför fungerar det inte med ett udda antal ben?

Som en fördjupning kan man sedan låta eleverna hitta på fantasidjur som har tre respektive fem ben. Låt eleverna döpa dem och sedan arbeta med uppgifter där de bara använder de nya djuren. Kan man ha udda antal ben nu? Kan man ha jämna antal ben?