Logiska resonemang

Ärtan - Pärtan - Piff

Hur många Ärtan, Pärtan och Piff finns det?


Alla Ärtan är Pärtan. Ingen Piff är Ärtan.

Halva antalet Pärtan är också Ärtan.

Halva antalet Piff är också Pärtan.

Det är 30 Piff men endast 20 Ärtan.

Några Pärtan är enbart Pärtan. Några Piff är enbart Piff. Ingen Ärtan är enbart Ärtan.

25 Pärtan är inte Piff.