Logiska resonemang

Ole - Dole - Doff

Hur många Ole, Dole och Doff är det?


Några Ole är också Dole och Doff. Några Dole är också Ole och Doff. Några Doff är också Ole och Dole.

Två Ole är både Dole och Doff.

Tre Ole är inte Dole eller Doff. Fem Dole är inte Ole eller Doff. Sex Doff är inte Ole eller Dole.

Två Ole är Doff men inte Dole. En Dole är Ole men inte Doff. Fyra Doff är Dole men inte Ole.

Det är totalt nio Ole och Dole som inte är Doff.

Tillsammans finns det 23 Ole, Dole och Doff.