Logiska resonemang

Bolla gris

Vem står var?


Fredrik står till höger om Mona. Johan och Mårten är de enda pojkar som står bredvid en annan pojke.

Lars står mitt emot Johan. Jenny står närmast till vänster om Lars.

Åtta kamrater står i en ring och leker Bolla gris. Mona står mellan två pojkar och Kajsa står till höger om Lisa.

Det står tre personer mellan Jenny och Mårten.

Det är åtta kamrater som leker Bolla gris.

Sista bokstaven i flickornas namn är en vokal.