Logiska resonemang

Konfrontationen

Vem står var?


Det misstänkta är uppställda efter sin längd. Barbro är längre än Therese. Rickard är längre än Ted. Jim är kortare än Ingela.

Arne är kortare än Therese. Barbro är längre än Ingela. Mia är kortare än Jim. De skyldiga är de två som står i mitten.

Rickard är kortare än Therese. Sven är kortare än Mia. Barbro är längre än Per. Vem åt av nötkakan?

Barbro är längre än Ted. Ingela är längre än Rickard. Sven är kortare än Jim.

Arne är längre än Rickard. Per är längre än Mia. Therese är kortare än Sven. Två personer åt av nötkakan!

Arne är kortare än Mia. Therese är kortare än Per. Barbro är längre än Per.