Logiska resonemang

Husdjur och kramdjur

Hur många ankor, gäss och kramdjur finns det?


En anka är också kramdjur. En del kramdjur är också gäss. Inga ankor är gäss.

Hälften av gässen är inte kramdjur.

Fyra ankor är inte kramdjur. Ett kramdjur är varken anka eller gås.

Endast ett av kramdjuren är en gås. Det finns totalt 10 fåglar.

Hälften av kramdjuren är ankor.

Åtta fåglar är ankor och/eller kramdjur.