Sannolikhet

Snurra 1

Hur många fält har snurran, vilka tal finns i fälten och hur stora är de?


Snurran har tre tal. Det största är fyra.

Talet som har största sannolikheten att komma upp är ett.

Ett av talen på snurran kommer upp ungefär hälften av gångerna.

Talet två kommer upp ungefär var fjärde gång.

Summan av talen på snurran är sju.

Om du snurrar två gånger och adderar talen är det möjligt att få åtta men aldrig sju.