Sannolikhet

Snurra 3

Hur många fält har snurran, vilka tal finns i fälten och hur stora är de?


Snurran har tre olika tal. Alla tal är heltal men ett tal är mindre än noll.

Trots att du aldrig får noll med snurran så är medelvärdet av utfallen noll.

Två av talen har lika stor sannolikhet att komma upp. Det tredje kommer upp ungefär varannan gång.

Om man snurrar två gånger och lägger ihop resultatet kan man högst få sex.

Om du snurrar två gånger kan summan inte bli noll, men det kan den bli om du snurrar tre gånger.

Summan av de tre talen på snurran är två.