Sannolikhet

Snurra 5

Hur många fält har snurran, vilka tal finns i fälten och hur stora är de?


Snurran har tre olika stora sektorer. En sektor är hälften så stor som en annan.

OM du snurrar två gånger och adderar svaren är det sannolikare att du får svaret 2/3 än 1. Det mest sannolika svaret är dock 5/6.

Om du snurrar två gånger och adderar resultaten kan du inte få mer än ett.

Om du snurrar två gånger och adderar resultaten, får du summan till 1 ungefär var fjärde gång.

Om du snurrade 100 gånger och adderade svaren skulle du troligen få ungefär 40.

Summan av snurrans tre tal är 1.