Sannolikhet

Snurra 4

Hur många fält har snurran, vilka tal finns i fälten och hur stora är de?


De tre talen på snurran har lika stor sannolikhet att komma upp och inget av talen är lika.

Om du snurrar två gånger och adderar svaren får du alltid ett jämnt tal.

Om du använder den här snurran kommer den, att fem gånger av nio, visa ett större tal än den du ska rita.

Alla tal på snurran är positiva heltal och alla är ensiffriga.

Om du snurrar två gånger och adderar svaren får du minst fyra.

Om du snurrar sex gånger och adderar svaren är det mest sannolika svaret 32.