Sannolikhet

Snurra 2

Hur många fält har snurran, vilka tal finns i fälten och hur stora är de?


De fyra olika talen i snurran har lika stor sannolikhet att komma upp.

Om du snurrar två gånger och adderar resultaten blir summan minst två och högst fjorton.

Om du snurrar två gånger och adderar resultaten blir summan aldrig udda.

Om du snurrar två gånger och adderar resultaten är det sannolikt att summan blir åtta.

Om du snurrar tre gånger och adderar resultaten blir summan inte ett jämnt tal.

Om du snurrar två gånger och adderar resultaten är det lika sannolikt att du får summan tio som summan sex.