Matematik på stan

I följande aktiviteter kommer eleverna att lösa uppgifter med hjälp av stadsmiljön.

Många av uppgifterna handlar om på vilka olika sätt uppgiften går att lösas på. Det finns inget rätt eller fel svar. Det är metoden som eleverna använder som visar hur rimliga deras svar är. Diskussionerna om de olika sätten att lösa uppgifterna kommer att vara viktigare än själva lösningarna. Och vi hoppas att ni genom dessa uppgifter kan se att det går att göra bra och intressanta uppgifter utifrån er närmiljö.