Matematik på stan

Hur många plattor?

Ge minst två olika alternativ för hur man kan uppskatta antalet plattor på denna trottoar.