Matematik på stan

Från A till B

Vilket är det största antal kvadrater ni kan passera på väg från A till B om ni bara får gå till höger eller nedåt?

Man kan komma från A till B genom att bara göra en sväng. Kan man komma från A till B genom att göra 2, 3, 4…svängar?

Vilket är det största antal svängar man kan göra?