Matematik på stan

Vad väger stenen?

Skriv en kort rapport där ni redovisar vad ni uppskattar att stenen väger.